Raadsleden Molenwaard

Harry Stam

Mijn naam is Harry Stam, ben geboren in 1964 in Nieuw-Lekkerland en sinds 1985 gelukkig getrouwd met Marlene. Onze beide kinderen (Ruben en Lisette) zijn volwassen en wonen met hun partner op zichzelf, dus wij hebben het rijk alleen… Sinds maart 2016 ben ik als zelfstandig adviseur/projectmanager in de ICT actief en Marlene is leerkracht op School met de Bijbel de Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland, het dorp waar ik geboren ben en waar wij sinds ons trouwen nog steeds met veel plezier wonen. Naast sportieve bezigheden, ben ik tot 2018 ook als ouderling lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk in Nieuw-Lekkerland. Sinds september 2016 ben ik raadslid geworden, nadat Bram van den Berg buiten Molenwaard is gaan wonen en er in de gemeenteraad dus een zetel vrijkwam.
Ik vind het van groot belang dat we de samenleving dienen vanuit betrokkenheid op de mensen en met hart voor het karakteristieke gebied. Dat wil ik doen vanuit mijn overtuiging dat God van ons vraagt om er voor de behoeftigen te zijn en voor de schepping zorg te dragen. Dat zijn inderdaad grote woorden, maar vormt wel het fundament onder mijn raadslidmaatschap. Mijn aandacht gaat vooral uit naar Kinderdijk, de dienstverlening van de gemeente en de participatieve initiatieven. Mijn ervaring op het gebied van zakelijke dienstverlening enerzijds en mijn betrokkenheid op Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk anderzijds geven mij, bovenop de contacten met inwoners, de noodzakelijke input op deze terreinen.

Gert Lems

Gert (42 jaar) woont in Langerak, is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen. 

Belangrijk is een gelovend leven vanuit een open Bijbel. Kerkelijk zijn we aangesloten bij de Hervormde gemeente in Langerak. Ik ben begaan met mijn medemensen en de omgeving waarin we leven. Naast mijn werkzaamheden neem ik graag tijd voor mijn gezin; en geniet  ik van de natuur en het prachtige polderlandschap van Molenwaard.  

In het dagelijks leven ben ik beleids-/bestuursadviseur bij de Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid. Daarvoor op diverse departementen gewerkt op het terrein van waterbeheer, ruimtelijke ordening, milieu en landbouw. Verder ben ik actief binnen een schoolbestuur en het agrarisch natuurbeheer. Ik ben  lijsttrekker en eveneens nog fractievoorzitter van de gecombineerde fractie CU/SGP in Liesveld. Ik heb een warm hart voor de ChristenUnie en een grote maatschappelijke betrokkenheid. In de komende raadsperiode zijn voor mij de speerpunten 'samen met burgers aan de slag', 'behoud karakter en identiteit van de kernen', 'kansen benutten voor duurzaamheid'.

Email: g.lems2@kpnplanet.nl

Erik Jonker

Ik ben Erik Jonker, 52 jaar gehuwd met Marina, al 28 jaar. Sinds 1984 woonachtig in de mooie kern Oud-Alblas.

Wij wonen hier heerlijk, zijn gelukkig samen, maar ook met met onze vier kinderen, Hans, Annemarijn, Eline en Niels. We gaan naar de CGK te Alblasserdam. Mijn inzet voor de CU ligt in het feit dat dit een politieke partij is die bij mij past.

Vanuit je Christen-zijn in het dagelijkse, politieke  leven zorg dragen voor je (zwakke) medemens, zorgdragen voor natuur en omgeving. Maar ook oog houden voor de financiële component. Kortom betrokken bij mens en samenleving.

Mijn hobby’s zijn tuinen, volleyballen, koken en vakantie. Ik vind het heerlijk om in onze tuin bezig te zijn, om maandagavond een sportieve volleybalwedstrijd te spelen, als ik tijd heb lekker te koken en heerlijk met de caravan in de zomermaanden door Frankrijk, Italië en/of Spanje te toeren.

Behalve wethouder in de gemeente Graafstroom, ben ik parttime docent logistiek management op het Da Vinci college in Dordrecht.

Email: erikjonker@dewaardwerkt.nl

André de Jong

Ik ben 38 jaar, woon in Oud-Alblas. Getrouwd met Mariska, 3 kinderen: Lisanne (13), Tijmen (11) en Kirsten (7).

Meelevend met de Herv. gemeente in Oud-Alblas, waar ik 8 jaar diaken ben geweest.

15 jaar ervaring in HR-advies en beleid, momenteel bezig met omscholing tot docent in het Hbo. Ook betrokken bij het onderwijs als voorzitter van het toezichthoudend bestuur van cbs Groen van Prinsterer in Oud-Alblas.

Overige hobby’s zijn zingen en cryptogrammen (5 stippen graag!).

Ik voel mij sterk verbonden aan de sociaal-christelijke politiek van de ChristenUnie: dienstbaar en betrouwbaar, gedreven door Bijbelse waarden. Dat is recht doen aan iedereen, in het bijzonder omzien naar de kwetsbaren en ingetogen leven voor Gods aangezicht. Ook in de gemeentepolitiek is dat het beste fundament om op te staan!

Email: andredejong@solcon.nl