Henk Aantjes

1. Wie ben je en waar staat je huis?
Ik ben Henk Aantjes, woon aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk. Ben getrouwd en heb zeven kinderen en elf kleinkinderen. Een heerlijke drukte als ze allemaal komen eten. Mijn vrouw werkt part-time in de verpleging en ik op school. Vier dagen mag ik leiding geven op de basisschool in Oud-Alblas en één dag in de week mag ik doen waarvoor ik geleerd heb: lesgeven. Dit duurt allemaal niet meer zo lang, want  de pensioen-gerechtigde leeftijd komt er aan.

2. Waarom ben je lid van de CU en enig idee hoe lang al?
In de tijd dat het CDA werd opgericht ben ik lid geworden van de RPF, de voorloper van wat nu de ChristenUnie is.

3. Wat drijft je om deel te nemen aan het bestuur?
Ik vind de CU een positief sociale Christelijke partij. Het is geen partij die uit is op macht (hoewel een paar zeteltjes meer niet mis is), maar een partij die oog heeft voor de medemens, voor de schepping en zich wil laten leiden door het Woord van God. Vele jaren ben ik bestuurslid geweest, daarna een periode niet (omdat ik in de kerkenraad zat) en nu weer sinds kort als penningmeester. Omdat ik in de toekomst waarschijnlijk toch wat extra vrije tijd krijg, wil ik die tijd nuttig besteden o.a.  aan bestuurswerk bij de CU.

4. Wie/wat motiveert je in het dagelijks leven
Geloven is een zaak van het hart. Zeker, maar ook van de handen. We zijn niet van deze wereld , maar we leven er wel in. En daarom is Christelijke politiek zo belangrijk: iets van Gods liefde uitstralen  en door laten werken in de dingen van alle dag: oog en aandacht ( en geld ) voor ouderen, jongeren, gehandicapte medemens, natuur etc. We leven niet van verdiend loon, maar van genadeloon. En we mogen ons inzetten uit dankbaarheid.

5. Wat is je wens voor de ChristenUnie Molenwaard?/Waar ben je trots op?
Ik hoop dat we als leden van één CU Molenwaard er de schouders onder kunnen zetten en dat we weer kunnen rekenen op goede verkiezingsuitslagen. Ik ben trots op de fractie die we nu hebben binnen de raad. Stuk voor stuk jongens (waar blijven de vrouwen?) die enthousiast en deskundig zijn. Ook de wethouder,  die onze partij vertegenwoordigt in het college, verstaat z’n taak en verricht prima werk.  Het duurt nog even voordat er weer verkiezingen zijn, maar ik hoop dat we dan weer in het college zitten: een oppositieplaats werkt niet echt stimulerend. We hebben ook weer een enthousiast bestuur die stellig van plan is om de leden regelmatig te benaderen  en te raadplegen.