Kees Boender

Mijn naam is Kees Boener en ik ben namens de ChristenUnie wethouder van de gemeente Molenwaard. Daarnaast ben ik directeur basisschool in Molenaarsgraaf.

Met mijn vrouw en kinderen leven we kerkelijk mee met de Hervormde gemeente van Molenaarsgraaf.

Ik geloof in Gods zorg voor alle generaties. Met dat gegeven wil ik verantwoordelijkheid dragen in de lokale politiek. God geeft de generaties aan elkaar. Jong en oud hebben elkaar dus nodig. Ik durf dus aandacht te vragen voor jongeren, het gezin en het onderwijs. We doen er alles aan om de bestaande basisscholen in de kernen te behouden. En we stellen alles in het werk om zorg op buurtniveau te organiseren.

Wij geloven dat God ons de verantwoordelijkheid heeft gegeven ons in te zetten voor het welzijn van alle mensen en voor een goed beheer van de schepping. Daarbij is de Bijbel voor mij het vertrekpunt.

Email: boenderwest@hetnet.nl

Mijn portefeuille bestaat uit:

  • gebiedsontwikkeling/landschap
  • burgerparticipatie
  • vervoer en verkeer
  • openbare ruimte
  • sport en cultuur