Wethouderskandidaat

Na de verkiezingen op 21 november gaan de partijen in gesprek over een te vormen coalitie en de nieuwe wethouders. Als de ChristenUnie meedoet met deze coalitie zal Kees Boender namens onze partij worden voorgedragen als wethouder.

Kees Boender woont in Molenaarsgraaf en is daar werkzaam als directeur op de basisschool. Daarnaast is hij ook momenteel wethouder in de gemeente Molenwaard. Zijn portefeuille bestaat onder meer uit de terreinen openbare ruimte, gebiedsontwikkeling en landschap, burgerparticipatie, verkeer en vervoer, en dijkversterking. Betrokkenheid en integriteit zijn centrale begrippen die Kees typeren in zijn functioneren als wethouder en schooldirecteur. Hij wil zich dienstbaar opstellen en doet zijn werk in de politiek met innerlijke overtuiging.

Kees: "Het is mijn passie om dagelijks met en naast mensen te mogen werken. Mijn werkzaamheden op de verschillende maatschappelijke terreinen doe ik vanuit Bijbels normen en waarden. Dat is voor mij het dieper liggende niveau. De ChristenUnie is de partij waarin oog is voor onder andere de minder bedeelden in onze maatschappij en een partij die een samenleving wil waarin gerechtigheid heerst. De Bijbel is de leidraad in mijn handelen."