Speerpunten

Het is tijd om recht te doen, aan u en jou en de mensen om ons heen

Ieder mens is uniek en waardevol voor God. Wie je ook bent, wat je achtergrond ook is: jij telt mee. De ChristenUnie is blij met de kleine gemeenschappen waarin mensen tot bloei komen. Om die bloei te dienen, moet de overheid vertrouwen geven.

Te vaak is een systeem belangrijker dan mensen. Te vaak blokkeren kille doelen en regels de menselijke maat. Te vaak is er nauwelijks oog voor de ander. Te vaak is er wantrouwen waar vertrouwen nodig is. Dit moet radicaal anders. Het is nu tijd om recht te doen.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner die bijdraagt aan de samenleving en aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan de schepping, want we zien de dramatische gevolgen van de klimaatcrisis. Recht doen aan dat kind dat opgroeit in armoede en aan slachtoffers van mensenhandel. Wij willen recht doen aan woningzoekenden en aan onze waardevolle lokale economie. We kunnen niet zonder rechtvaardige regels. Maar ook niet zonder de ruimte om daarvan af te durven wijken om iemand weer perspectief te geven. Ruimte voor oplossingen op maat. Daarom zet de ChristenUnie zich in voor een samenleving, voor ons land en dorp of stad, waar we recht doen.

Ons verkiezingsprogramma voor 2022-2026 in 10 hoopvolle keuzes

  • We willen dat kinderen en jongeren de ruimte krijgen om te spelen, te sporten (buiten) en te ontspannen.
  • We zorgen dat kinderen en (eenouder)gezinnen in een kwetsbare situatie de hulp krijgen die nodig is.
  • We willen maatschappelijke initiatieven van kerken, verenigingen en vrijwilligersorganisaties ondersteunen.
  • We zien om naar mensen die tijdelijk hulp en ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld bij mantelzorg, eenzaamheid en armoede.  
  • We willen passende en betaalbare woningen voor iedereen. Creatieve oplossingen zijn nodig.
  • We willen in elke kern een dorpshuisfunctie met voldoende activiteiten voor jong en oud.
  • We promoten ons mooie gebied met streekeigen producten samen met inwoners en lokale ondernemers.
  • We willen dat nieuwe en schone energie haalbaar en betaalbaar is, vooral voor mensen met lagere inkomens. Een lokaal energiefonds helpt daarbij.
  • We zetten in op duurzaam gebruik van het buitengebied met aandacht voor de agrarische sector, landschapsbeheer en biodiversiteit.
  • We willen goede bereikbaarheid van voorzieningen met de fiets, auto en openbaar vervoer. Veilige (school)routes voor fietsers en voetgangers.