Speerpunten

Waardevol Molenlanden 2019-2022

De ChristenUnie is een uitgesproken christelijke partij. Dit betekent dat Gods Woord de leidraad is in het leven van onze volksvertegenwoordigers en bestuurders, ook in Molenlanden. Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen in onze mooie gemeente is dat ook ons vertrekpunt. Wij geloven dat christelijke uitgangspunten in de politiek waardevol zijn voor de gemeente Molenlanden en bijdragen aan het welzijn van alle inwoners.

Waardevolle zorg voor iedereen

 • Een ruimhartig sociaal en zorgbeleid voor jong en oud. Iedereen moet de ondersteuning krijgen die nodig is.

 • Oog voor elkaar. In samenwerking met scholen, verenigingen, kerken en woningcorporaties moeten problemen en hulpvragen vroeg worden gesignaleerd.

 • Nieuwe woonvormen voor ouderen, bijvoorbeeld Thuishuizen.

 • Vrijwilligers en mantelzorgers verdienen ondersteuning van de gemeente.

 • Elk jaar een jeugdlintje voor vijf jongeren die zich positief onderscheiden door anderen te helpen.

Waardevol wonen in de kernen

 • Meer woningen in de kernen voor alle leeftijdsgroepen.

 • In iedere kern goede voorzieningen, zoals een dorpshuis en speeltuinen. Dorpsraden en klankbordgroepen hebben een belangrijke stem.

 • Goede bereikbaarheid met de fiets, auto en openbaar vervoer. Veilige routes voor fietsers en voetgangers.

 • Meer groen in de kernen voor een klimaatbestendige bebouwde omgeving en een leefbaar en aantrekkelijk straatbeeld.

 • Zondagsrust is voor iedereen waardevol.

Waardevol duurzaam

 • Daken en gevels van bestaande bebouwing, zowel woningen als bedrijfspanden, worden maximaal gebruikt voor zonnepanelen.

 • Ruimhartig beleid voor het verstrekken van leningen voor duurzaamheidsoplossingen.

 • Wij gaan verspilling tegen; we willen een kringloop voor bouwmaterialen.

 • Gezamenlijke energieopslag in de vorm van buurtbatterijen.

 • Nu inzetten op kansrijke vormen van alternatieve warmtevoorzieningen.

Waardevol buitengebied

 • We zetten in op duurzaam gebruik van ons buitengebied met aandacht voor ons historische landschap en biodiversiteit.

 • Een duurzaam perspectief voor onze agrariërs door een visie op kringlooplandbouw te ontwikkelen.

 • We gaan voor een ruimhartige en creatieve invulling van vrijkomende agrarische bebouwing.

Waardevol financieel beleid

 • Een budget voor iedere dorpsraad of klankbordgroep voor eigen initiatieven.

 • Lage lasten en geen OZB-verhoging door onnodige uitgaven op de begroting te beperken.

 • Geen toeristenbelasting (bij overnachting) in de nieuwe gemeente.