Inwoners voelen zich betrokken

Braderie Bleskensgraaf 2018maandag 14 mei 2018 14:01

Op 12 mei stond de ChristenUnie op de braderie in Bleskensgraaf. Veel bezoekers deden onze kraam aan om in gesprek te gaan over wat ze belangrijk vinden in de gemeente en om mee te doen met ons raadspel.

Uit de vele gesprekken die we hebben gevoerd blijkt dat mensen zich betrokken voelen bij hun directie omgeving. Ze zijn over het algemeen tevreden over het onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast vinden mensen het belangrijk dat het gemeentebestuur dichtbij de burger blijft en ook toegankelijk blijft voor iedereen (ook voor mensen zonder computer bijvoorbeeld).

Woningbouw is ook een veelgenoemd thema. Inwoners vinden het belangrijk dat er voldoende woningen worden gebouwd, zodat jongeren in de kernen kunnen blijven wonen waardoor de leefbaarheid op peil blijft. Tot slot werd het belangrijk gevonden dat er een verbindende plek  moet zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De ChristenUnie neemt alle adviezen ter harte en gebruikt ze als input voor het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 21 november.

« Terug