Toeristenbelasting in Molenlanden? Geen goed idee!

Portemonneedonderdag 12 juli 2018 14:33

De colleges van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden zijn voornemens om in de nieuwe gemeente Molenlanden toeristenbelasting in te voeren. Dit zonder een goed investeringsplan voor de recreatiesector. Een amendement in de raadsvergadering om dit te voorkomen kon helaas niet rekenen op een meerderheid. Jammer, want wij zien liever dat toeristen hun geld besteden aan onze streekproducten dan aan gemeentelijke belastingen.

Om de belastingen die worden geheven in de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden te harmoniseren heeft het college een uitgangspuntennotitie opgesteld met diverse voorstellen. Hierin kiezen zij ervoor om de toeristenbelasting in de gemeente Molenlanden in te voeren. De belasting bestaat al in Molenwaard. Als je hier op vakantie bent betaal je ca. 2 euro per nacht per persoon, wat al ruim boven het niveau van omringende gemeenten ligt (ca. 1 euro). De ChristenUnie heeft zich altijd tegen deze vorm van belasting verzet.

In Giessenlanden bestaat de belasting nog niet. De gemeentelijke belastingen moeten in heel de gemeente hetzelfde zijn dus als gevolg van de fusie moet er een keuze gemaakt worden. De colleges kiezen ervoor om in de nieuwe gemeente toeristenbelasting te heffen, dus ook in het Giessenlandse. De ChristenUnie ziet de fusie als een kans om deze belasting juist te schrappen.

Voorstanders van toeristenbelasting rechtvaardigen hun standpunt door te zeggen dat toeristen gebruik maken van voorzieningen waar de inwoners van de gemeente voor betalen en dat er extra voorzieningen voor toeristen getroffen moeten worden. Hierbij wordt snel voorbij gegaan aan het feit dat het grootste deel van de opbrengst wordt aangewend voor Werelderfgoed Kinderdijk. Het college heeft toegezegd om met een investeringsplan voor de recreatiesector te komen. Dit plan is er echter tot op heden niet gekomen. Toerisme zou volgens de ChristenUnie juist breder de in de gemeente opgepakt moeten worden. Juist om de enorme druk op Kinderdijk iets te verlichten.

Bovendien is dit belastingplan nog niet besproken met de ondernemers, dus de exacte effecten zijn nog niet in kaart gebracht. De belasting voor ondernemers leidt tot inkomstenderving en levert behoorlijke administratieve lasten op. Toeristen kunnen daarnaast bijdragen aan de lokale economie. Die 2 euro kan ook besteed worden aan een mooi streekproduct aangeboden op de vele boerderijen die bijdragen aan de mooie uitstraling van de gemeente.

Kortom, wat de ChristenUnie betreft komt er geen toeristenbelasting in onze gemeente.

Zie ook: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/algemeen/155773/niet-voldoende-steun-voor-schrappen-toeristenbelasting-in-molenlanden

« Terug