Meer aandacht voor toerisme in Molenlanden!

highlights.jpgzaterdag 30 januari 2021 13:32

Molenlanden - De gemeente Molenlanden wil inspelen op de kansen die het (groeiend) toerisme biedt. Toerisme draagt namelijk bij aan de leefbaarheid in de gemeente (voorzieningen en werkgelegenheid). Op 12 en 26 januari 2021 spraken we in de gemeenteraad over de Toeristische Agenda Molenlanden (TAM). Lees hier de bijdrage van raadslid Pieter van Bruggen tijdens het debat.

Voorzitter, laat ik helder zijn onze fractie is blij met de komst van een toeristische agenda. Het is namelijk van belang om in een breder verband na te denken over toerisme en de voor- en nadelen. De concept agenda bevat veel mooie punten, je zou kunnen zeggen: "alles staat er wel zo’n beetje in", maar dat roept wel de vraag op: wat gaan we nu (echt) doen en waar ligt de focus? Ik wil er twee, voor ons belangrijke, punten uitlichten:

Leefbaarheid
Wat ons betreft gaat dat over balans. Toeristen mogen onze prachtige Waard bezoeken en ondernemers mogen daar hun boterham mee verdienen, maar dat mag niet ten koste gaan van het karakter van de Waard (rust, groen, natuur, zondagsrust, linten enz), de privacy van inwoners, de biodiversiteit en de leefbaarheid. Op pagina 8 wordt gesproken over het doel: monitoren van leefbaarheid. Wij vinden monitoren wat mager en weinig ambitieus. Het antwoord op de technische vraag geeft wat meer zekerheid, maar wij willen graag de urgentie van de wethouder horen. Vraag: herkent u zich in deze urgentie en de stevige vinger die de gemeente in de pap moet hebben op dit punt?! 

Update: naar aanleiding van het debat tijdens de commissievergadering op 12 januari heeft het college het doel over het monitoren van de leefbaarheid aangepast. Er komt meer aandacht voor de rol van de gemeente. Niet alleen monitoren, maar ook tijdig ingrijpen en kijken naar verbeterpunten. 

Inspraak inwoners
De TAM is opgesteld in samenspraak met een reeks stakeholders, maar zonder inwoners. In dit stadium verdedigbaar, maar voor ons is het belangrijk dat inwoners inspraak krijgen bij het ontwikkelen van concrete plannen en toeristische ontwikkelingen in hun leefgebied/directe omgeving. Goed om te lezen dat de geplande enquete wordt uitgevoerd in 2021, in plaats van in 2022. Verder is het belangrijk dat initiatiefnemers in een vroeg stadium hun directe omgeving informeren en waarnodig samen tot oplossingen te komen. 

Voorzitter, wij kunnen van harte instemmen met de gewijzigde toeristische agenda.

In het nieuws (Het Kontakt)

Molenlanden wil meer toeristen trekken (hetkontakt.nl)

Molenlanden: openbare toiletten voor toeristen (hetkontakt.nl)

« Terug

Reacties op 'Meer aandacht voor toerisme in Molenlanden!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.