Protesten en vragen over komst groot bedrijfsgebouw in Giessenburg

44faf36c-216a-4bbc-8290-5a4ab42b5f30_thumb840.jpg05-01-2022 16:11 05-01-2022 16:11

GIESSENBURG • Nadat bewoners zich al eerder kritisch uitlieten over de komst van een groot bedrijfsgebouw aan de Peursumseweg 93a in Giessenburg, komen er nu ook vanuit de politiek vragen over het plan voor een fors gebouw van 80 bij 25 meter in het landelijke gebied. De ChristenUnie heeft vragen gesteld.

Op het terrein achter de Peursumseweg 93a te Giessenburg waren in het verleden bedrijven gevestigd. Deze veroorzaakten in het verleden voor de omwonenden en de smalle Peursumseweg veel overlast. Dit heeft tot veel meldingen bij Milieudienst Zuid-Holland-Zuid en heftige discussies met de gemeente geleid. “Wij willen een herhaling van dergelijke situaties voorkomen”, schrijven de omwonenden van de locatie in een brief aan het gemeentebestuur van Molenlanden.

Asbest
De ChristenUnie (CU) rept van ‘veel verontreinigende stoffen’ die in de bodem zijn gedumpt. Ook asbesthoudend materiaal (afkomstig van een brand) was volgens de CU destijds aangetroffen en de sloten zijn vervuild. De Omgevingsdienst moest, ook volgens de omwonenden, regelmatig in actie komen.

Momenteel worden de voormalige bedrijfsgebouwen gesloopt en is er een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente voor een fors gebouw van 80 bij 25 meter, twee verdiepingen hoog, ten behoeve van 22 bedrijfsunits.

Zorgen
De omwonenden vinden een dergelijk gebouw niet passen in de omgeving van cultuurhistorisch landschap/monumentale boerderijen en bomen in de lintbebouwing langs de Giessen, waar veel gewandeld en gefietst wordt met recreatieve doeleinden. “Verder maken wij ons zorgen over de gevolgen van de effecten van bouwwerkzaamheden in de ruimste zin des woords op bewegingen in de grond en gevolgen daarvan voor de staat van omliggende (monumentale) panden”, schrijven de omwonenden in hun brief van 13 december 2021 aan de gemeente.

Ook zijn ze bang voor geluidsoverlast, onveilige situaties op de weg vanwege het (bedrijfs)verkeer dat erheen gaat, de verspreiding van schadelijke stoffen, de teruglevercapaciteit van zonnepanelen en de riolering, die mogelijk niet berekend zou zijn op veel extra aansluitingen.

Veiligheid en leefbaarheid
Uit de vragen die de ChristenUnie stelt naar aanleiding van de plannen, blijkt dat de partij zich zorgen maakt over de veiligheid en de leefbaarheid in het gebied. “Is deze (bedrijfs- en milieu)categorie nog wel gewenst gezien de overlast (geluidsbelasting) en grote problemen in het verleden; alsmede de verkeersbewegingen van vrachtauto’s op de smalle slappe Giessendijk met veel woningen (ook monumenten) in de landschappelijke omgeving?”, is één van de vragen van de partij.

En: “Is überhaupt wel een gebouwen/bedrijvencomplex op deze locatie gewenst?” Ook wil de partij weten of er overleg is geweest met omwonenden en wat er gedaan is met hun inbreng.

Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft nog niet gereageerd op de vragen van de ChristenUnie.

Klik voor de ingediende vragen op onderstaande link:

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Molenlanden/09838337-267e-401a-9bcb-614e64cfd553

Bron: Het Kontakt Alblasserwaard d.d. 5 januari 2022

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/299637/protesten-en-vragen-over-komst-groot-bedrijfsgebouw-in-giessenb

« Terug

Reacties op 'Protesten en vragen over komst groot bedrijfsgebouw in Giessenburg'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.