Ambities van verkiesbare jongeren ChristenUnie Molenlanden

Samengevoegde foto Corjanne en Laura.jpgdonderdag 10 maart 2022 19:40

In dit interview vertellen onze verkiesbare jongeren Corjanne Pellikaan en Laura Holtslag waarom zij kiezen voor ChristenUnie Molenlanden en wat hun belangrijkste aandachtspunten zijn voor de politiek in gemeente Molenlanden.

Waarom vind jij aandacht voor de lokale politiek belangrijk?

Ik ben Laura Holtslag, ik ben 24 jaar en ik woon in Giessenburg. De lokale politiek gaat over onze directe woonomgeving. Wij, als inwoners van Molenlanden: Jongeren, ouderen, kinderen, vrouwen,  mannen, sporters, museumbezoekers. Zo zijn er talloze categorieën waar we bij horen. Met de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we onze stem laten horen over zaken die ons leven direct raken met betrekking tot onder andere verkeersveiligheid en starterswoningen. Hoewel we niet alleen dan onze stem kunnen  laten horen in de politiek. De lokale politiek staat wel dicht(er)bij.

Ik ben Corjanne Pellikaan, ik ben 26 jaar, ik woon in Hoogblokland en ik sta op plek 26 van de kandidatenlijst van ChristenUnie Molenlanden. Ik ben altijd al wel geïnteresseerd geweest in de politiek, maar sinds een jaar volg ik actief de lokale politiek en ben ik betrokken bij ChristenUnie Molenlanden. De lokale politiek is van grote invloed op je eigen leefomgeving. Of er bijvoorbeeld een nieuwe speeltuin, parkeerterrein of sportveld in jouw dorp komt, hangt af van de beslissingen van de gemeenteraad. Op 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad die de komende vier jaar zal bepalen waar het geld in Molenlanden aan besteed wordt.

Wat zijn jouw belangrijkste aandachtspunten waar de gemeente Molenlanden de komende vier jaar mee aan de slag moet gaan?

Laura: Wonen en kwetsbare kinderen en gezinnen, dat zijn mijn twee hoofdthema’s. Ik werk op een basisschool en zie kwetsbare kinderen langs komen. Kinderen, hun ouders of verzorgers verdienen de hulp die ze nodig hebben. Hulp van instanties, school en de buurt. Geen losse groepen die willen helpen, maar verbinding en nauw contact met elkaar.

Daarnaast zijn er te weinig huizen of plekken om te wonen. Dat raakt mij en veel leeftijdgenoten. We hebben creatieve oplossingen nodig om meer woonruimte te creëren. Gedeelde huizen, tiny houses en dergelijke.

Corjanne: Ik vind dat de gemeente Molenlanden de komende vier jaar in sneltreinvaart moet werken aan het verduurzamen van huizen en het creëren van betaalbare en passende woningen voor starters. Daarnaast is het werken aan een veilige en prettige leefomgeving en goede bereikbaarheid voor jong en oud een belangrijke taak van de gemeente. 

Waarom kies jij voor ChristenUnie Molenlanden?

Laura: Een moeilijke vraag om te beantwoorden? Nee, eigenlijk niet. ‘Samen Recht Doen’ dat is de basis van waaruit we moeten leven als maatschappij. In de wereld gaat veel mis, maar als we meer naar elkaar omzien in plaats van alleen naar onszelf, dan zal de samenleving er een stuk mooier uitzien.

Corjanne: Ik kies voor ChristenUnie Molenlanden, omdat de ChristenUnie mijn beeld van een rechtvaardige, sociale en groene samenleving verwoordt. Ik voel me thuis bij een politieke partij die de inwoners van Molenlanden centraal stelt en omziet naar alle doelgroepen in onze samenleving.

Wat wil je verder nog kwijt?

Laura: laat je stem horen op 16 maart! Als je er nog niet uit bent, praat er over met anderen of vul een kieswijzer in. De gemeente Molenlanden heeft namelijk een hele mooie stemwijzer met allerlei onderwerpen die onze gemeente aan gaan.

Corjanne: Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Tegen elke Molenlander zou ik willen zeggen: ga stemmen, want ook jouw stem telt. En doe dit heel bewust door bijvoorbeeld de verkiezingsprogramma's te lezen of de StemWijzer in te vullen. 

« Terug

Reacties op 'Ambities van verkiesbare jongeren ChristenUnie Molenlanden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.