Onze teleurstelling over de sluiting van twee servicepunten

nieuw-lekkerland.jpg26-01-2023 21:05 26-01-2023 21:05

Molenlanden - Op 24 januari 2023 debatteerde de gemeenteraad over het besluit om servicepunten te sluiten om te komen tot één centraal punt in Bleskensgraaf in de loop van dit jaar. Lees hieronder de bijdrage van onze fractievoorzitter Harry Stam.

Voorzitter, soms moet je als politieke partij gewoon een keer slikken als je voor je punt geen meerderheid kunt vinden in de raad. Gebeurt ons als CU niet zo heel vaak, maar als het een keer gebeurt dan zeggen we: we slikken een keer en gaan weer over tot de orde van de dag. Als je als politieke partij in een coalitieonderhandeling zit en je moet een punt accepteren om je andere punten te kunnen realiseren, dan slik je een meloen in en kunt daar richting de raad en de samenleving transparant over zijn. Ik weet niet wat er in de onderhandelingen bij de coalitievorming heeft plaatsgevonden, maar de logica zou toch zijn dat dit punt voor DMM en SGP een meloen zou zijn. De SGP heeft in haar 1e reactie destijds in de commissievergadering waar de begroting werd besproken zoiets wel geopperd, maar heeft het daarna niet als meloen bestempeld. Hoeft ook niet, want iedere partij gaat over haar eigen woorden tenslotte. Als je als partij merkt dat er in beleidsvorming missers worden gemaakt die niet worden erkend door het college en de coalitiepartijen, dan strekt dat verder dan een politiek punt een keer niet halen. 

We hebben voor het collegebesluit tot sluiting van de servicepunten diverse keren gesproken in de raadscommissie, in de agendacommissie en in de raadsvergadering en elke keer bleek dat het college geen lering wil trekken uit de zorgen die er zijn in de samenleving en bij een deel van de raad. Daarnaast verdient dit besluitvormingsproces geen schoonheidsprijs waar het de positie van de raad betreft. We hebben gedurende de afgelopen maanden diverse raadsinstrumenten ingezet: technische en politieke vragen, zowel schriftelijk als mondeling, ja, zelfs een amendement. 

En dan nu de raadsvergadering. Wij kondigden al een motie van teleurstelling aan na de laatste commissievergadering. En natuurlijk hebben we dat niet lichtvaardig gedaan. Het is een pittig raadsinstrument en gezien de staat waarin we ons als raad bevinden rondom dit punt verwacht ik ook niet dat deze motie wordt aangenomen. Het is echter voor de ChristenUie wel een noodzakelijke stap in de hoop dat deze uitspraak toch blijft resoneren en in de hoop dat het college op haar besluit terugkomt. Wij dienen dan ook de volgende motie van teleurstelling in, samen met het CDA en Progressief Molenlanden en ik wil graag alleen het dictum voorlezen:

Motie van teleurstelling

De gemeenteraad spreekt zijn teleurstelling uit over het feit dat het college bij het besluit om over te gaan naar één centraal punt voor reisdocumenten/rijbewijzen het maatschappelijk middenveld en de gemeenteraad onvoldoende heeft geconsulteerd. Zelfs nadat verschillende advies- en bestuursorganen achteraf hun zorgen hebben geuit over dit besluit, heeft het college onvoldoende oog gehad voor de maatschappelijke impact van dit besluit. Het is daarom naar onze mening een onzorgvuldig en onvoldoende doordacht besluit en getuigt van weinig maatschappelijke sensitiviteit. 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie van teleurstelling ivm sluiting servicepunten.ChristenUnie.CDA.PM.pdf82,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Onze teleurstelling over de sluiting van twee servicepunten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.