Gert, Aart, André, Johan en Kees, bedankt!

Streefkerk banner 2zaterdag 29 december 2018 14:15

Het (verkiezings)jaar 2018 is bijna voorbij en de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard staan op het punt om te fuseren en op te gaan in onze nieuwe gemeente Molenlanden. Dat houdt ook in dat we afscheid nemen van de raadsleden Gert Lems en André de Jong uit Molenwaard en Aart Schalk en Johan van de Minkelis uit Giessenlanden.

Nu de coalitieonderhandelingen zijn afgerond is duidelijk geworden dat ook onze wethouder Kees Boender niet terugkeert in de gemeentepolitiek. Een woord van waardering is op z’n plaats om hen te bedanken voor het vele werk dat ze hebben verzet. Hun bijdrage is van betekenis (geweest) voor de inwoners van Giessenlanden en Molenwaard. Zij hebben ook de bouwstenen gelegd voor de samenwerking die de nieuwe gemeente Molenlanden tot resultaat heeft. Hartelijk dank voor jullie inzet en inbreng namens de ChristenUnie. De mooie verkiezingsuitslag van 21 november jl. is mede dankzij jullie werk tot stand gekomen.

 

« Terug