Coalitiebesprekingen

Fotos_kandidaten_vierkant1zaterdag 29 december 2018 14:21

Nu de 3 formerende partijen tot een akkoord zijn gekomen, wil de ChristenUnie fractie verhelderen waarom Doe Mee en CDA niet verder wilden formeren met de ChristenUnie.

De ChristenUnie is steeds helder geweest over de voorkeur voor een brede en dus stabiele en daadkrachtige coalitie, die recht zou doen aan de verkiezingsuitslag. Die voorkeur is ook gedeeld in de eerste twee ronden van goede en constructieve gesprekken met Doe Mee en de informateur. In die gesprekken werd uitgesproken hoe de ChristenUnie verder invulling wilde geven aan de verwezenlijking van de ambities voor Molenlanden. In de ronde daarop werd door Doe Mee en CDA aangegeven in principe wel met de ChristenUnie verder te willen, mits de ChristenUnie zou voldoen aan één voorwaarde met betrekking tot de invulling van het college. Uit de gestelde voorwaarde bleek dat Doe Mee en CDA een ander beeld voor ogen hadden van een stabiel en vernieuwend college dan de ChristenUnie. De ChristenUnie-fractie zag deze stabiliteit het best geborgd door naast nieuwe en onervaren wethouders ook kandidaten in te zetten met de nodige bestuurservaring en een bewezen deskundigheid. Helaas hebben Doe Mee en CDA geen enkele ruimte gelaten voor overleg over dit verschil van inzicht, maar werd de voorwaarde gepresenteerd als een harde, niet onderhandelbare eis. De Christenunie-fractie voelde zich hierdoor voor het blok gezet en heeft dit ervaren als een gebrek aan vertrouwen van Doe Mee en CDA in de waardevolle bijdrage die wij als ChristenUnie zouden kunnen leveren aan de verwerkelijking van de ambities van Molenlanden. Ook zou de ChristenUnie de voorkeur voor een brede coalitie moeten loslaten. 

Op basis hiervan heeft de ChristenUnie-fractie besloten niet te kunnen en willen voldoen aan de door Doe Mee en CDA gestelde voorwaarde. Daardoor is de ChristenUnie niet betrokken bij de verdere coalitiebesprekingen. De verbazing en teleurstelling die de CU fractie hierbij heeft is vanzelfsprekend heel erg groot. Verbazing, omdat Doe Mee en CDA reeds in deze vroege informatiefase met deze voorwaarde zijn gekomen. Er is nog nauwelijks over inhoudelijke zaken gesproken en binnen de thema’s waarover wél gesproken is, zijn geen onoverbrugbare verschillen vastgesteld. En teleurstelling vanwege het feit dat de ChristenUnie in Molenwaard de afgelopen jaren op een zeer constructieve wijze met onder meer het CDA heeft samengewerkt in de coalitie en het college. Ook de kiezer heeft de inbreng van de ChristenUnie uitermate ruim beloond: er zijn bijna 12% meer stemmen behaald dan bij de vorige verkiezingen. In de kernen van Molenwaard ligt dat percentage zelfs nog hoger en is de ChristenUnie het CDA gepasseerd in het aantal stemmen. Het is ontzettend jammer dat aan deze historische verkiezingsuitslag nu geen recht wordt gedaan.

De ChristenUnie zal de keuzes die door Doe Mee en CDA zijn gemaakt moeten respecteren en wil dat doen vanuit de overtuiging dat we ook in een oppositionele rol op een waardevolle en opbouwende manier de nieuwe gemeente Molenlanden kunnen dienen. We wensen de nieuwe coalitie en onze oppositiepartners Gods zegen toe.  

« Terug