Kiezen voor wat écht telt!

Kiezen voor wat echt telt - tekst.jpgwoensdag 03 maart 2021 15:13

Nederland - De ChristenUnie gaat de verkiezingen voor de Tweede Kamer in met een fors verkiezingsprogramma van maar liefst 141 pagina's! De belangrijkste hoopvolle keuzes hebben wij op een rij gezet.

1. We verlangen naar een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en voor Gods schepping. We staan voor een overheid die een bondgenoot van burgers is en kiest voor wat écht telt.

2. We zien Nederland als een land van gedeelde waarden. Met ruimte om van elkaar te verschillen, maar ook een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor onze democratie en rechtsstaat. We staan pal voor (geestelijke) vrijheden, zoals vrijheid van godsdienst en onderwijs.

3. We willen dat er meer ruimte komt om naar elkaar om te zien. Niet altijd werk, werk, werk, maar ook tijd voor het gezins- en familieleven, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

4. We vertrouwen op de veerkracht van de samenleving en versterken initiatieven van onderop. Zorgzame dorpen, stadsdelen, buurten en burgercoöperaties krijgen alle ruimte en steun van de overheid om onderling te zorgen voor goede zorg, duurzame energie of het openhouden van een buurthuis.

5. We willen de zorg dichterbij in de regio organiseren, zodat zorgverleners elkaar kennen, beter samenwerken en patiënten meer invloed hebben. We willen goede, zinvolle zorg en meer geld naar preventie. Met oog voor de grenzen aan de maakbaarheid van ons leven.

6. We staan pal voor de beschermwaardigheid van het leven, van het begin tot het einde. We zorgen ervoor dat mensen waardig ouder kunnen worden en komen op voor ongeboren leven, met betere hulp en begeleiding.

7. We werken aan onderwijs dat gaven en talenten tot bloei brengt. We willen minder prestatiedruk op jongeren, daarom schaffen we het leenstelsel af. Goed onderwijs, meer zeggenschap en waardering voor leraren en ruimte voor ouders om een school te kiezen die past bij hun levensovertuiging.

8. We strijden voor gerechtigheid voor mensen in een kwetsbare positie, omdat ieder mens waardevol is en geschapen naar Gods beeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet wegkijken bij het grote onrecht van mensenhandel in de prostitutie. En dat we opkomen voor een drugsvrije samenleving, waarin levens van jonge mensen niet meer worden verwoest door de drugsmaffia.

9. We willen een rechtvaardiger migratiebeleid, met meer grip. Waarin we ruimhartig kwetsbare vluchtelingen opvangen en een einde maken aan inhumane omstandigheden zoals op Lesbos. Strenger omgaan met arbeidsmigratie en het onrecht dat daarmee samenhangt. En betere integratie door kleinschalige lokale opvang, in plaats van grote asielzoekerscentra.

10. We kiezen voor een economie waarin niet maximale groei, maar de bloei van mensen en de samenleving centraal staat. Met ruimte voor (familie)bedrijven om duurzaam te ondernemen en een arbeidsmarkt met minder verschillen en meer zekerheid.

11. We willen dat de overheid oog heeft voor alle windstreken en regio’s van ons land. Met forse investeringen in betere regionale infrastructuur en regiodeals die onze gemeenschappen versterken.

12. We willen armoede in ons land bestrijden. Met een hoger minimumloon, hogere bijstand, zo snel mogelijk een woning bij dakloosheid en een offensief tegen de schuldenindustrie.

13. We stellen een grote wijziging van het belastingstelsel voor. We willen een rechtvaardig, begrijpelijk, groen en vriendelijk stelsel voor gezinnen én alleenstaanden, waarbij werken loont. Zonder toeslagen en in plaats daarvan een eenvoudige basiskorting, die per maand wordt uitgekeerd.

14. Wij knokken voor de kansen van starters en jonge gezinnen op de woningmarkt. En ook voor meer woningen waarin mensen waardig ouder kunnen worden. Voor een gezonde woningmarkt, waarbij onrechtvaardige
verschillen tussen kopers en huurders verdwijnen en iedereen een betaalbaar en duurzaam huis kan vinden.

15. We willen dat beter wordt nagedacht over hoe we ons prachtige land inrichten. De landelijke overheid moet weer richtinggevende keuzes maken over de plek van woningen, landbouw, natuur, vervoer en energie.

16. We gaan voor een circulaire economie en een maatschappij zonder afval. Stoppen met de wegwerp-economie en meer repareren.

17. We willen grote stappen zetten richting een klimaatneutrale samenleving, en echt verantwoordelijkheid nemen voor Gods schepping. Dat betekent: mensen helpen hun huizen te verduurzamen, minder vervuilende industrie, meer elektrische auto’s, betere treinverbindingen, minder vliegen en veel meer duurzame energie.

18. We kiezen voor kringlooplandbouw en meer ruimte voor de natuur in ons land. We leggen veel meer bos aan en zorgen dat boeren een eerlijke en duurzame boterham kunnen verdienen.

19. We willen meer samenwerking in Europa rond migratie, klimaat en buitenlands beleid. We willen een Europa dat zich aan gemaakte afspraken houdt, maar ook meer nationale zeggenschap over Europese besluiten.

20. We komen op voor vrede en recht in de wereld. Door het bestrijden van armoede via ontwikkelingssamenwerking en door werk te maken van eerlijke handel. En we komen op voor godsdienstvrijheid, altijd en overal.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma. 

« Terug

Reacties op 'Kiezen voor wat écht telt!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.