Onze reactie op het proces van coalitievorming

Notities maken15-06-2022 19:55 15-06-2022 19:55

De fractie van de ChristenUnie heeft de coalitievorming voor deze raadsperiode ervaren als een transparant proces en vindt dat de uitkomst ervan een redelijk goede representatie is van de huidige democratische verhoudingen in Molenlanden. Ons advies aan de informateur was dat DMM! en SGP, als de 2 grootste partijen die ook de meeste groei in aantal stemmen hadden behaald, eerst samen moesten bekijken of een vruchtbare coalitie te vormen was. Beide partijen zijn tot elkaar genaderd en hebben, samen met de VVD, afgesproken dat op de zgn. immateriële zaken zoals zondagsrust, ambtsgebed e.d. er vanuit de coalitiepartijen in deze raadsperiode geen initiatief genomen wordt om het huidige beleid aan te passen. We zien dat als een mooi resultaat dat tevens laat zien dat er vertrouwen is tussen de coalitiepartijen en er voldoende samenwerkingskracht is van waaruit een nieuwe coalitieperiode kan worden gestart.

Als ChristenUnie hadden we een coalitie met DMM! en SGP waarschijnlijk wel zien zitten, maar DMM! voelde zich niet comfortabel bij een 2e christelijke partij naast SGP in de coalitie. Daarmee werd onze deelname uiteindelijk dus geblokkeerd. Wij vinden het jammer dat DMM! deze opstelling hanteert, mede gezien het feit dat wij altijd constructief hebben bijgedragen aan het beleid van de gemeente. Wij zaten weliswaar in de oppositie maar dat was (en is nog steeds) voor ons geen reden om anders te acteren dan wanneer wij in de coalitie zitten. We staan inhoudelijk voor Christelijk-sociale politiek en houden ons aan gemaakte afspraken. Zo simpel is dat. Aan de andere kant is het de vrijheid van DMM! om hun eigen afweging te maken daarin. Als zij het vertrouwen niet hebben dat er bij onverwachte zaken heibel in de coalitie zou komen vanwege afwijkende uitganspunten bij partijen, dan is dat hun goed recht vanzelfsprekend. Iedere partij heeft zo haar voorkeuren in samenwerking, wij ook tenslotte. Maar als dan de christelijke partijen toch als 1 groep worden gezien door DMM! dan kan je ook stellen dat de democratische afspiegeling qua verhouding tussen partijen met een christelijk en niet-christelijke grondslag niet helemaal recht is gedaan. Immers, SGP, CDA en ChristenUnie hebben gezamenlijk 60% van de zetels in de raad en dus een ruime meerderheid. Nog een christelijke partij erbij was echter voor DMM! geen optie en zo viel de keuze van DMM! en SGP op de VVD. Ondanks dat de VVD een zetel had verloren werd de keuze voor hen met name bepaald door de wethouderskandidaat van de VVD die in de afgelopen coalitieperiode had laten zien een goed bestuurder te zijn.

Al met al blikken we terug op een goed verlopen democratisch proces. Er was openheid in de verslaglegging. Eind mei is het coalitieakkoord, dat op hoofdlijnen beschrijft wat de coalitie de komende raadsperiode wil bereiken, besproken in de gemeenteraad. Onze inbreng bij die bespreking leest u ook op deze website.

U mag van onze fractie verwachten dat wij het Christelijk-sociale geluid van de ChristenUnie op een constructieve wijze zullen blijven laten horen. Ook in de oppositie. We weten ons daarbij afhankelijk van God die van ons vraagt om het goede te doen voor onze stad en dorpen. 

Wij wensen daarom ook de nieuwe coalitie, het nieuwe college en de nieuwe raad Gods onmisbare zegen toe.

« Terug

Reacties op 'Onze reactie op het proces van coalitievorming'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.