ChristenUnie wil nieuwe woonvormen voor senioren

Fotos_kandidaten_vierkant5dinsdag 23 oktober 2018 08:52

ChristenUnie Molenlanden wil dat de gemeente de komende raadsperiode nieuwe kleinschalige woonvormen voor ouderen gaat ondersteunen. In zogenaamde Thuishuizen kunnen mensen die alleen zijn komen te staan zelfstandig wonen, met gebruik van een gezamenlijke woonkamer en keuken. ‘Er is voldoende Wmo-geld over om initiatieven aan te jagen’, aldus Erik Jonker, raadslid in Molenwaard en nummer vier op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Molenlanden.

Een Thuishuis is een gewoon huis waar vijf tot zeven personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners hebben ieder hun eigen slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een keuken, een woonkamer, een hobbyruimte, logeerkamer en een tuin.

Eenzaamheid tegengaan
Erik Jonker: ‘Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit.’

Ouderen kunnen ook door het wegvallen van een partner, door het overlijden van vrienden en kennissen of door welke reden dan ook alleen komen te staan. Met een grote kans op eenzaamheid als gevolg. ‘De ChristenUnie heeft oog voor een ouderenvriendelijke samenleving. Een Thuishuis kan een mooie oplossing zijn om eenzaamheid tegen te gaan’, aldus Jonker.

Erik Jonker vervolgt: ‘Gelukkig wordt er in de gemeente al veel gedaan in de vorm van bezoekwerk, maar uit gesprekken met inwoners blijkt dat er soms behoefte is aan meer. Ouderen die langer thuis moeten blijven wonen hebben behoefte aan ondersteuning. Een woonvorm waar men het leven deelt kan waardevolle steun bieden.’ Uit onderzoek blijkt overigens dat mensen die tijdig uit hun isolement worden gehaald en geactiveerd op een later moment pas echte zorg en ondersteuning van de gemeente nodig hebben.

Concrete aanvulling op andere initiatieven
Trudy Simons uit Nieuw-Lekkerland ondersteunt het idee van het Thuishuis van harte. In haar eigen omgeving kent ze diverse ouderen voor wie het een mogelijke oplossing is. ‘Ik zou ervoor willen pleiten dat er in Nieuw-Lekkerland ook een huis komt waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, met gemeenschappelijke voorzieningen zoals een huiskamer en keuken. Waar ruimte is om, uiteraard alleen als je dat graag wil, samen te koken en te eten, een spelletje te doen en koffie te drinken. Het is een concrete aanvulling op andere initiatieven zoals Huis van de Waard, die alleen overdag mogelijkheden heeft om samen te komen’, aldus Trudy Simons.

Financiering en rol gemeente
De behoefte moet leidend zijn en er zal maatwerk moeten worden geleverd, vindt de ChristenUnie. De gemeente kan helpen met het vinden van geschikte locaties en voor de opstartfase subsidie verlenen. In het verleden is er in de gemeente Molenwaard veel geld voor de Wmo overgebleven, dat tegen het advies van de ChristenUnie in aan de algemene reserve toegevoegd is, zodat het ook aan allerlei andere zaken kan worden uitgegeven. ‘Wij willen daarom een aparte Wmo-reserve waaruit zorginitiatieven uit de samenleving, zoals Thuishuizen, kunnen worden ondersteund. We willen 500.000 euro uit de algemene reserve apart zetten om dit soort initiatieven aan te jagen. Tegelijkertijd is dit een langetermijninvestering die zorgkosten bespaart’, aldus Erik Jonker.

Samenwerking
De ChristenUnie wil dat de gemeente in samenspraak met de welzijnsorganisaties, woningcorporaties, klankbordgroepen en dorpsraden onderzoekt hoe groot de behoefte is in de kernen aan deze vorm van wonen en zorg. ‘Eenzaamheid is een hardnekkig probleem en is moeilijk te doorbreken. Samenwerking is daarom hard nodig om iedereen die in een isolement is geraakt te bereiken.’

**********************************************************************************
Achtergrondinformatie
Meer informatie over thuishuizen kunt u onder andere vinden op http://www.thuishuis.org

Hier vindt u het amendement van de ChristenUnie waarin wordt gepleit voor het reserveren van het niet uitgegeven Wmo-geld voor de zorg in plaats van storten in de algemene reserve. Er was geen steun voor dit amendement bij andere partijen.

« Terug