Woonvisie Molenlanden - focus op betaalbaarheid, sturing, duurzaamheid en participatie

Nederlandse wijk.jpgwoensdag 14 oktober 2020 16:59

Molenlanden - Op 13 oktober 2020 werd in de vergadering van de commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer gesproken over de Woonvisie 2020-2024. Voor de ChristenUnie is een goede betaalbare woning voor iedereen van groot belang. Wonen is immers een primaire levensbehoefte. Lees hieronder de bijdrage van raadslid Leo Timmer.

Voorzitter bedankt. Goed dat er weer een actuele Woonvisie voorligt waar we als gemeente mee verder kunnen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de primaire levensbehoefte, een goede betaalbare woning voor een ieder een hoge prioriteit moet krijgen. Het is een stuk naar ons hart, we lezen veel thema's uit ons verkiezingsprogramma terug. We hebben gezien dat 'het aan de markt overlaten' zonder sturing niet goed werkt, dat geeft een mismatch. 

Waar zijn we blij mee? 

  • Focus op betaalbare woningen, zowel sociale huur als sociale koop.
  • Bouw voor jongeren, starters en senioren.
  • Levensloopbestendig bouwen, duurzaam, energiezuinig en natuur-inclusief.
  • Ruimte voor alternatieve woonvormen zoals Thuishuizen, knarrenhofjes en tiny houses.
  • De bouwversneller die in dienst is getreden bij de gemeente.

Waar vragen we (meer) aandacht voor?

  • Benut de maximale plancapaciteit omdat er altijd sprake is van planuitval.
  • Leefbare vitale dorpen en stad. Houd voorzieningenpeil op niveau ook bij de kleinere kernen.
  • Betaalbaarheid, participatie en communicatie.
  • De Blijverslening. Is het mogelijk om die in te voeren en prioriteit aan te geven?

« Terug

Reacties op 'Woonvisie Molenlanden - focus op betaalbaarheid, sturing, duurzaamheid en participatie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.