Uitvoeringskrediet van 12 miljoen voor nieuw gemeentehuis zorgt voor een pittig dilemma!

Gemeenteraadwoensdag 21 oktober 2020 11:56

Molenlanden - Tijdens de commissievergadering van donderdag 15 oktober 2020 sprak de gemeenteraad over de vraag of er nu een uitvoeringskrediet van 12 miljoen moet worden verleend voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Voor de ChristenUnie levert dat een pittig dilemma op, zeker gezien de huidige corona crisis. Lees hieronder de bijdrage van fractievoorzitter Harry Stam tijdens de commissievergadering.

We vormen vanavond met elkaar onze mening over uitwerking van vervolg ontwerpen voor de gemeentelijke huisvesting en de financiële kanten ervan. En dat doen we als vervolg op een serie van reeds genomen besluiten hieromtrent sinds 2018. Wat de ChristenUnie fractie betreft staan de eerder genomen besluiten hierover niet ter discussie, maar beperken we ons vanavond tot de kernvragen en het voorliggend te nemen besluit.

En laat ik dan maar meteen met de deur in huis vallen: we hebben een pittig dilemma! Moeten we nu, in deze Corona tijd, een dergelijke investering aangaan? Is het niet verstandig om dit besluit uit te stellen en nog even door te sparen? Moeten we niet meer van de gevolgen van deze crisis weten om er beter op in te kunnen spelen? Dit zijn de vragen die onze fractie heeft beziggehouden.

We hebben het college deze week gevraagd naar de effecten van evt. uitstel van het besluit.

Kern van de reactie van het college is: 'we houden zeer goed rekening met het nieuwe thuiswerken en nog verder afschalen van de huisvesting is niet effectief. Daarnaast gaan onze inwoners het merken aan de kwaliteit van de dienstverlening als we onze organisatie niet ook op het werk een 'thuisplek' geven en een eenheid uitstralen'.

Geen onbekende argumenten, want het zijn immers de pijlers onder het oorspronkelijk besluit voor een centrale werklocatie. En doorsparen lijkt aantrekkelijk, maar ook handhaven van de huidige situatie heeft ongeveer dezelfde jaarlasten, dus van 'sparen' is geen sprake. Sterker nog, het college geeft aan dat de kosten van dit project dan ook langer doorlopen en we dus met uitstel per saldo meer geld kwijt zijn..

Samengevat: het college geeft dus hiermee aan, dat uitstellen van dit besluit geen goede zaak is, omdat uitstel ons uiteindelijk meer gaat kosten en de inwoners er minder voor gaan krijgen en ook nog eens later de voordelen kunnen benutten.

Rationeel zou je dus kunnen zeggen: 'nu wel doen', maar wat niet aan de orde is gekomen zijn de wezenlijke vragen zoals:

  • Geeft ons college wel voldoende waarde aan de omvang en het effect van de crisis en de grote onzekerheid ervan?
  • Onderschat ons college de huidige crisis en de grote gevolgen die hierna nog komen?
  • Of heeft ons college goed zicht op de komende effecten zodat ze zegt: Doe maar wel!
  • Nemen we nu niet een veel te verstrekkend besluit, gegeven de grote onzekerheid van de effecten van de crisis?

Er is namelijk wel 1 echte zekerheid en dat is dat er, naast de zorgcrisis, ook minimaal een economische en sociologische crisis volgt. Nog even los van de klimaatcrisis waar we middenin zitten en die steeds nijpender wordt. Dat zijn vragen die onze fractie bezighouden voorzitter!

We gunnen alle medewerkers natuurlijk een goede werkplek, maar, waarom moeten we juist nú een besluit nemen voor zo'n enorme investering?

Voorzitter, we willen graag antwoord van de wethouder op deze kernvraag: Waarom vindt het college dat de grote gevolgen van de Corona-crisis, nu en later, geen reden is om het gevraagde besluit uit te stellen?

Voor het verslag van de commissievergadering zie de website van Het Kontakt:

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/233409/molenlanden-akkoord-met-nieuw-gemeentehuis-van-12-miljoen

Op 27 oktober 2020 neemt de gemeenteraad een besluit. 

Update 27 oktober 2020 - besluitvormende raadsvergadering

Stemverklaring: "de ChristenUnie fractie blijft het onverantwoord en dus onverstandig vinden om in deze tijden van crises juist nu een aanvraag voor een krediet van 13 miljoen goed te keuren. Wij betreuren het dan ook dat ons pleidooi voor uitstel van dit besluit niet op een meerderheid van de raad kan rekenen, ondanks dat uitstel geen nadelige maatschappelijke en financiële effecten heeft. Onze fractie stemt om die reden tegen het voorstel."

« Terug

Reacties op 'Uitvoeringskrediet van 12 miljoen voor nieuw gemeentehuis zorgt voor een pittig dilemma!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.