ChristenUnie: "blij met extra aandacht voor het belang van bomen"

Boom.jpgdonderdag 17 december 2020 13:36

Molenlanden - In december 2020 sprak de gemeenteraad over de kaderstelling voor het kappen van bomen. De verplichting om een kapvergunning aan te vragen wordt geschrapt en er komt meer focus op het belang en behoud van bomen. Lees hieronder de bijdrage van raadslid Leo Timmer.

Voorzitter, wij zijn blij met het voorgestelde kapbeleid. De positieve inslag stemt ons tevreden. Bescherming van waardevolle bomen is van groot belang! Groen draagt immers bij aan een goede leefomgeving om te wonen, werken en recreëren. 

Wat vinden wij belangrijk?

Het versterken van de biodiversiteit. Aandacht voor de kwaliteit van het bomenbestand. Het feit dat bomen hittestress voorkomen. Creatieve invullingen zoals speel-, mini- en voedselbossen. Aansluiting bij landelijkse doelstellingen om meer bomen te planten. Als er plannen gemaakt worden, betrek inwoners daarbij!

Motie 

Om meer aandacht te vragen voor het belang van bomen hebben wij samen met SGP, CDA en Progressief Molenlanden een motie ingediend om meer bomen te planten. Concreet hebben wij het college opgeroepen om inwoners op een creatieve manier de gelegenheid te geven om een bijdrage te leveren aan de toename van het aantal bomen in de openbare ruimte. Gedacht kan worden aan het adopteren of doneren van bomen, gratis bomen voor inwoners, scholieren betrekken bij het planten van bomen, een levensloopbos, een voedselbos en diverse andere mogelijkheden.

We zijn blij dat de motie is aangenomen met 17 stemmen voor en 10 tegen!

De motie is hier te lezen.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: "blij met extra aandacht voor het belang van bomen"'

Wit, H. (Henk) de [173858]
Geplaatst op: 27-12-2020 20:53
jammer dat de CU voor afschaffen van de kapvergunning, ben het geheel eens met ingezonden brief in het Kontakt van 24 dec https://www.hetkontakt.nl//reader/42588
Gewijzigd
Wit, H. (Henk) de [173858] heeft dit bericht gewijzigd op: 27-12-2020 20:53
Timmer, L. (Leo) [25477]
Geplaatst op: 04-01-2021 14:03
Beste Henk,

Bedankt voor je reactie en betrokkenheid. Dit stellen we op prijs.

Het echte besluit ligt wat genuanceerder dan dat de schrijver in Het Kontakt aangeeft.
We willen juist met het te maken beleid (en dit raadsvoorstel was nog maar een voorzet tot het verder uitwerken van het echte beleid) veel meer bomen, groen, biodiversiteit, etc.
Daarom luidt het voorstel:
Zeer terughoudend wordt omgegaan met het kappen van gemeentelijke bomen;
- De kap van gemeentelijke bomen wordt gecompenseerd door aanplant van minimaal het aantal gekapte bomen;
- Een lijst met waardevolle (particuliere en gemeentelijke) bomen wordt opgesteld waarbij de criteria gehanteerd worden zoals in raadsvoorstel opgenomen; (deze bomen worden ook 3-jaarlijks gemeten qua conditie)
- Ingezet wordt op bewustwording van het belang en behoud van particuliere bomen;
- Er is nog een motie gemaakt om zelfs nog veel meer groen en bomen op de juiste plekken te krijgen in overleg met de inwoners.
Kortom: Iedere stimulans is wat de ChristenUnie betreft welkom!

Mochten er nog vragen zijn of wil je betrokken zijn bij de verdere uitwerking neem dan gerust contact op.
Stuur dan een e-mail naar me.
Leo.Timmer@jouwgemeente.nl

Met vriendelijke groet.
Leo

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.