Molenlanden gaat voor een gerichter en actiever grondbeleid!

Rijtjeshuis.jpgwoensdag 23 december 2020 14:58

Molenlanden - Op 15 december 2020 sprak de gemeenteraad over het nieuwe grondbeleid voor 2021-2025. Lees hieronder de bijdrage van Leo Timmer tijdens deze besluitvormende raadsvergadering.

Bedankt voorzitter! Wij kunnen instemmen met het raadsvoorstel over het grondbeleid. We verwachten dat de wethouder dit instrument goed zal benutten bij de prijsbepaling van de uitgifte van de door de gemeente verworven gronden om alle beleidsdoelen te realiseren. Dit zijn meestal projecten welke niet gemakkelijk via ‘de particuliere marktwerking’ tot stand komen. Met name bij de uitwerking van de Woonvisie om goedkopere (sociale)huur- en koopwoningen (minstens 40%) te realiseren doormiddel van aangepaste grondprijzen via de zgn. prestatie-afspraken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en collectief particulier ondernemerschap (CPO).

We hebben de motie om ‘wat pro-actiever’ in te zetten op onze prioriteiten dan ook mede ingediend. We denken hierbij aan o.a.: woningbouw voor starters, senioren, beschermd wonen, thuishuizen, meergeneratie-woningen, small-houses, etc.

Verder kan het grondbeleid ook ingezet worden bij o.a.: landschapsontwikkeling; aanleg en ontwikkeling van natuurgebieden; aanleg van fiets- en wandelpaden (bij dorpen), groenstroken en parken; saneren en herontwikkeling van agrarische bedrijven en bedrijfsterreinen, etc. Het grondbeleid staat ook in relatie met de in ontwikkeling zijnde Omgevingsvisie, Landschapsplan, Regionale Energietransitie, etc.

Tot slot vinden we het heel belangrijk dat alles in goed overleg met de bevolking en dorpsraden of klankbordgroepen tot stand komt. De leefomgeving en vitaliteit van alle dorpen (ook kleinere) is voor iedereen van essentieel belang! Ook willen we graag jaarlijks een overzicht zien van de woningbouwplannen.

De ingediende motie en het raadsvoorstel zijn unaniem aangenomen! Goed nieuws voor onze gemeente!

Media-aandacht:

https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/234949/meerderheid-raad-molenlanden-vindt-grondbeleid-te-afwachtend

https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/235576/raadsbrede-steun-voor-corrigeren-woningmarkt-molenlanden

« Terug

Reacties op 'Molenlanden gaat voor een gerichter en actiever grondbeleid!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.