‘Ons voedsel is waardevol’

Minister bezoekt De Graafstroom.JPGdinsdag 13 november 2018 10:29

Minister Carola Schouten bracht maandag 12 november een bezoek aan de Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf. Het bezoek stond in het teken van de kringlooplandbouw. De visie van de minister, de ChristenUnie Molenlanden en de werkwijze van de Zuivelfabriek kwamen mooi samen. ‘Ik zie hier in de gemeente Molenlanden bij de zuivelfabriek terug waar het met kringlooplandbouw naar toe moet. Lokale productie met lokale grondstoffen. Het gaat erom dat we de brug tussen boer en consument weer slaan’, aldus de minister.

De minister werd ontvangen door een delegatie van ChristenUnie Molenlanden en leden, directie en bestuur van de zuivelfabriek en de coöperatie DeltaMilk. Directeur Raymond Noordermeer sprak het gezelschap toe en benadrukte de samenwerking die op lokaal en regionaal niveau plaatsvindt. De melkveehouders zijn samen verantwoordelijk voor de productieketen. Die betrokkenheid, op regionaal en lokaal niveau, is een sterk concept waarmee de ambities op het gebied van kringlooplandbouw kunnen worden ingevuld.

Innovatie
Tijdens een rondleiding maakte de minister kennis met productieproces in de kaasfabriek. Op een zeer efficiënte en duurzame manier wordt kaas geproduceerd. Het duurzaam omgaan met grondstoffen is belangrijk. De zogenaamde weistraat is een innovatieve productielijn waar het afvalproduct wei op een zeer lage temperatuur geschikt wordt gemaakt als grondstof voor hoogwaardige voedselproducten. ‘Mooi om te zien dat er op de fabriek er al zo nagedacht wordt over grondstoffen’, aldus minister Schouten.

De kansen van grondgebonden landbouw
In de kantine van De Graafstroom ging de minister met een groep melkveehouders uit Molenlanden en andere betrokkenen bij de agrarische sector in dit gebied in gesprek tijdens een mini-symposium over de toekomst van de landbouw in Molenlanden. Henk van der Wind, voorzitter van de coöperatie DeltaMilk, reflecteerde op de landbouwvisie van de minister en benadrukte de kansen van grondgebonden landbouw om kringlooplandbouw vorm te geven en de biodiversiteit te versterken. ‘Met miljoenen consumenten in de buurt zijn we hier al bezig met een vorm van stadslandbouw’, aldus Van der Wind. Hij sloot af met een kwinkslag over de partijkleur van de ChristenUnie: ‘De Graafstroom kleurt vandaag blauw: met een stem op de ChristenUnie, loop je geen blauwtje.’

Blockchaintechnologie in de zuivelindustrie
Berry Buter, kandidaat voor de ChristenUnie Molenlanden nam het publiek mee in de wereld van de blockchaintechnologie. Het draait om de vraag hoe informatietechnologie de productieketen van agrarische producten in kaart kan brengen. ‘De consument kan straks met het scannen van een barcode nagaan op welke boerderij het stukje kaas is geproduceerd en zelfs van welke koeien de melk afkomstig is en wat ze hebben gegeten’, aldus Buter. ‘De consument verandert en heeft steeds meer behoefte aan authenticiteit. Hij wil weten waar zijn voedsel vandaan komt. Deze technologie kan bijdragen aan vertrouwen in de voedselketen.’

‘Wat gebeurt er op de boerderij?
Tot slot nam minister Schouten het woord en zette haar visie op de toekomst van de Nederlandse landbouw uiteen. Ze sprak haar waardering uit voor de manier waarop in Molenlanden voedsel wordt geproduceerd. ‘Ons voedsel is waardevol. Het aandeel van ons inkomen dat we besteden aan voedsel is sterk afgenomen, voedsel heeft daardoor bijna geen waarde meer. Het weggooien van voedsel en grondstoffen is zonde. We moeten aan het brede publiek weer overbrengen wat er gebeurt op de boerderij’, zo stelde de minister.

Troef
Op het gebied van landbouw en natuur zijn de zaken te veel uit elkaar getrokken. Boeren produceren niet alleen, maar zijn ook natuurbeheerders en onderhouden het landschap. De minister: ‘We moeten kwalitatief goede landbouwproducten leveren en de waarde van het landschap en biodiversiteit weer bij elkaar brengen. Mensen worden zich daar steeds bewuster van; de zuivelfabriek heeft daarmee een troef in handen: lokale productie met lokale grondstoffen.’

« Terug