Wilt u op ons stemmen?

groepmaandag 19 november 2018 11:10

Aanstaande woensdag mag u naar de stembus om de gemeenteraad van de gemeente Molenlanden te kiezen. Misschien heeft u uw keuze al gemaakt, maar misschien ook niet. Lees hier meer over wat de ChristenUnie Molenlanden in de nieuwe gemeente wil.

Op deze website kunt u alle informatie over de ChristenUnie Molenlanden vinden. Ons programma vindt u hier. We hebben deze ook samengevat in korte speerpunten. Die kunt u hier vinden. Benieuwd naar onze kandidaten. U vindt ze hier.

Concreet?
We hebben bij ieder thema ook onderdelen concreter uitgewerkt. Hiermee krijgt u een indruk wat onze inhoudelijke lijnen in de praktijk betekenen. Deze uitwerkingen kunt u via onderstaande links terugvinden:

Waardevolle zorg voor iedereen
Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen willen we in de gemeente Molenlanden gaan voor Thuishuizen. Lees meer.

Waardevol buitengebied
Om ons buitengebied duurzaam te beheren en te onderhouden kiezen we voor Kringlooplandbouw. Lees meer.

Waardevol wonen in de kernen
Om onze kernen vitaal te houden zijn goede voorzieningen nodig. Voldoende woningbouw is belangrijk. De ChristenUnie heeft ook aandacht voor bijvoorbeeld aanrijtijden van ambulances, ontmoetingsplekken voor jongeren en veiligheid.

Waardevol duurzaam
We willen onze grondstoffen zo goed mogelijk benutten. Ook resten van bouwproducten kunnen opnieuw worden gebruikt. Daarom willen we een Bouwkringloop. Lees meer.

Waardevol financieel beleid
We kiezen voor een degelijke en solide financieel beleid met lage lasten. OZB-verhoging is deze periode niet nodig. We leggen u uit waarom. Lees meer.

Na de verkiezingen zitten we zeker niet stil en gaan we door met het uitwerken van ons programma. We hopen dat we op uw steun mogen rekenen.

« Terug