Aanrijtijden ambulances bij alarmmeldingen onder druk

Spoedeisende hulp, Ambulance.jpgwoensdag 14 november 2018 20:38

De raadsfractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld over de verhuizing van de ambulancepost in Meerkerk naar een centrale plaats in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. ‘Dit heeft gevolgen voor de aanrijtijden van ambulances bij alarmmeldingen in de nieuwe gemeente Molenlanden. De aanrijtijden moeten worden gegarandeerd’, vindt Johan van de Minkelis, raadslid voor de ChristenUnie.

Door de herindeling en de aanpassing van de provinciegrens komt de ambulancepost in Meerkerk in de provincie Utrecht te liggen. Hierdoor gaat de verantwoordelijkheid voor alarmmeldingen in de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam over van de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid naar de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU). De RAVU vindt de huidige ligging van de ambulancepost in Meerkerk, helemaal aan de westgrens van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, niet ideaal voor de aanrijtijden.

Wettelijke aanrijtijden
Binnen de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid vervult de ambulancepost in Meerkerk ook een rol in de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. ‘Nu deze post komt te vervallen en de vervangende post verder bij ons vandaan komt te liggen, namelijk in Schoonrewoerd, is het de vraag of de wettelijke aanrijtijden straks nog kunnen worden gegarandeerd in het oostelijk deel van Molenlanden’, aldus Van de Minkelis.

Vragen aan het college
De ChristenUnie-fractie in Giessenlanden heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. Heeft het college kennisgenomen van de voorgenomen verhuizing van de ambulancepost in Meerkerk?
  2. Wat zijn de gevolgen voor de aanrijtijden in Giessenlanden, met name de kernen die gewoonlijk worden bediend vanuit de ambulancepost in Meerkerk?
  3. Blijven de aanrijtijden in Giessenlanden bij de nieuwe situatie binnen de wettelijk gestelde grenzen?
  4. Zo nee;
    a. welke maatregelen neemt de RAVU dan wel de ambulancedienst Zuid-Holland Zuid, om de risico’s van deze ongewenste situatie te beperken?
    b. op welke manier gaat het college actie ondernemen om de risico’s van deze ongewenste situatie te beperken?

 

 

 

« Terug